Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Cho những kiến thức vượt tầm mọi kinh nghiệm

 Giới thiệu chương trình đào tạo giám đốc điều hành

Tại sao nhà quản lý tại Việt Nam phải sở hữu kiến thức giám đốc điều hành theo chuẩn mực?

Kiến thức theo chuẩn mực khác xa với kiến thức theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm và cảm tính không thể giải quyết và đáp ứng với sự thay đổi và phức tạp của công việc hiện tại của giám đốc điều hành. Chỉ có kiến thức chuẩn mực quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, sự thành công của các tập đoàn, và kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp nhà quản lý tại Việt Nam có cách nhìn hệ thống, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả.

Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành của FMIT khác biệt như thế nào?

Chương trình Đào tạo giám đốc điều hành của FMIT được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Các môn học trong Giám đốc điều hành là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại FMIT. Nhà quản lý sẽ có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống các chuẩn mực quản lý trên thế giới để hình hành và phát triển năng lực bản thân một cách hệ thống. 

Phương pháp đào tạo

Giám đốc điều hành được đào tạo thông qua thực hành thực tế, phân tích tình huống hiện tại của doanh nghiệp và thực hành xây dựng hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Bằng những công cụ biểu mẫu theo chuẩn, nhà quản lý sẽ được làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính, giúp hệ thống chuyên nghiệp và hiệu quả.​

Đào tạo giám đốc điều hành

Nội dung đào tạo Giám đốc điều hành

Môn học nhằm phát triển năng lực lãnh đạo theo chiều sâu của giám đốc điều hành, tiếp cận theo phương pháp nâng cao năng lực lãnh đạo tiên tiến nhất. Leadership insights là môn học về phương pháp tạo đam mê và nhiệt huyết trong công việc cho những người hỗ trợ. Người quản lý cần tiếp cận theo chiều sâu để thay đổi phong cách lãnh đạo khi làm việc với con người. Lãnh đạo khởi nguồn từ chiều sâu là phương pháp cần thiết trong quá trình làm việc với con người.

Cập nhật tin hàng ngày tại facebook và g+

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726 - Di động: 0942 781 721 (Ms. Thụy Vũ)
Email: master@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

 

 


Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET